Green Innovation

Vi ger dig som ung på landsbygden i Skaraborg nya möjligheter att utveckla din egen verksamhet till ett framgångsrikt hållbart företag. Genom utbildningar, nätverk samt inspirerande och utvecklande event skapar vi de bästa förutsättningarna för dig.

Du är en kreativ företagare som vill skapa idéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet.

Inspirerande event för att sprida kunskap och
skapa nya affärsmöjligheter. 

Verktyg för att ta ditt företagande till en ny nivå.
Praktiskt, produktivt och effektivt. 

PROJEKTET FINANSIERAS AV:

KONTAKT

Ellen Lannemyr
projektledare

073 – 332 99 27
ellen@green-innovation.se