Green innovations integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror Green Innovation dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Drivhuset Skaraborg (org. nr 802426-2894).

I samband med att du skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du registrerar dig 

När registrerar dig på Green Innovations affärsutvecklingsutbildning samlar vi in dina personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och kön. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi endast in uppgiften om din e-postadress.

Den frivilliga registrering du gör på Green Innovations webbsida utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser om avidentifierad statistik rapportering, och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis feedback på ditt genomförda arbete.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och företagsuppgifter. Vi samlar också in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss rörande exempelvis ditt företagsnamn ex organisationsnummer och telefonnummer, ditt företags sociala medier, bilder mm. Under din utbildning genomför du verktyg där du lämnar uppgifter om ex  målgrupp, marknadsföringsplan mm. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja vår uppgift

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna stötta dig under din affärsutvecklingsutbildning och ge dig bästa möjliga förutsättningar för att utveckla ditt företagande. Vi behandlar dem även för att använda dem i projektets genomförande, redovisning och uppföljning.Vi behandlar även uppgifterna för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller annat.

Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera vår webbplats.

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av ex nyhetsbrev genom att kontakta oss eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund

För att kunna skicka information till dig om våra erbjudanden och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Calendly Rättslig grund: Samtycke från kund

När du använder vår mötesbokningsfunktion kommer personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, samt den information som du själv uppger att lagras hos Calendly. Calendly har en egen integritetspolicy som tar vid och gäller för informationen som lagras av dem. 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser Rättslig grund: Intresseavvägning

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder vår webbplats för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olagliga användning och överträdelser av våra användarvillkor. På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning..

Övriga Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tio år från den senaste kontakten.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om de skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Du ska då begära detta hos Green Innovation som sedan beslutar om uppgifter ska raderas eller inte. Om du väljer att radera dina uppgifter kan Green Innovation inte bistå dig med information och service enligt ovan. Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla nyhetsbrev vi skickar till dig. 

För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Green Innovation kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. 

Det samtycke du lämnar om att vi får behandla dina personuppgifter kan du alltid återkalla genom att ringa eller skriva till oss och meddela det. Kontakta då oss på Green Innovation enligt nedan kontaktuppgifter. 

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. 

Genom att du godkänner att Green Innovation lagrar dina personuppgifter enligt våra villkor, som finns beskrivna i detta dokument, bekräftar du att du mottagit den här informationen om personuppgiftsbehandling.

Cookies

Green Innovation använder cookies. Cookies innehåller information som vi använder för att förbättra webbplatsen och för att kunna ge våra besökare en så bra service och upplevelse som möjligt.

Det finns olika typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare och kan därför t.ex förifylla din e-post och användarnamn. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du väljer att ta bort dem. 

Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. De behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte fungerar utan dessa cookies.

Cookies sparas på din dator eller mobil och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Detta gör du i inställningarna. Du kan, genom inställningar i webbläsaren, normalt välja att helt blockera cookies, blockera eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Green Innovation förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Senaste ändringen är gjord 2021.03.16

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till kontakt@green-innovation.se