Projektet ska genom inspiration, utbildning, nätverk och utveckling lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.

I KORTHET
2018-2021 kommer projektet som ägs av Drivhuset Skaraborg hålla affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuell mötesplats för att utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer vara anpassat för företag inom den gröna sektorn och syftar till att skapa nya företag och nätverk, inspirera fler till nytänkande och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

UTBILDNING
Affärsutvecklingsutbildningen baseras på Drivhusets affärsutvecklingsmetod Loopa som är validerad och utvecklad tillsammans med Chalmers entreprenörsskola. Loopa ger entreprenörer de modernaste verktygen för att arbeta med värdeskapande processer och under projektet kommer Loopa att anpassas för grön sektor. Dessutom adderas branschspecifikt kunskapshöjande innehåll som exempelvis behandlar bioekonomi och digitalisering samt inspiration till nya målgrupper, studiebesök, och lokala affärsnätverk.

NÄTVERKSKONFERENSER
Under projekttiden kommer tre nätverkskonferenser anordnas för att inspirera fler till att starta företag, prioritera innovation och skapa nya nätverk på landsbygden. Konferenserna kommer att hålla en unik karaktär som annars är svår att hitta på landsbygden. Inspiratörerna kommer att vara föreläsare, forskare och goda gröna exempel från Skaraborg.

MÅLGRUPP
Unga vuxna med nytänkande idéer inom gröna näringar på landsbygden i Skaraborg vars idéer bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER

Vi tror att du är en kreativ nybliven eller framtida företagare som vill skapa idéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet.

Ellen Lannemyr

Jonas Hedin

PROJEKTET FINANSIERAS AV:

KONTAKT

Ellen Lannemyr
projektledare

073 – 332 99 27
ellen@green-innovation.se