1.6 Fördjupning (Ej Obligatorisk)

Kontakta oss!

Vi svarar på dina funderingar så snart som möjligt.

Behöver du hjälp?

X
Boka ett möte
Kontakta oss
Gör ett inlägg i vår Facebook grupp
Teori
Material

DINA MÖJLIGHETER

Nu ska du få ta fram dina unika möjligheter genom att göra uppgiften Möjlighetskartan. Ladda gärna ner denna PDF och skriv in svaren direkt i dokumentet.

DIN MÖJLIGHETSKARTA

Du ska få tänka igenom och skriva ner dina unika möjligheter genom att svara på 5st frågor. Försök att komma på 3–5 svar på varje fråga. Detta blir sedan ett underlag för att generera idéer och en informationsbank för de möjligheter som finns för dig. Det finns inga rätt eller fel svar, det är bara du som sitter på informationen och som kan svara på dessa frågor.

INTRESSEN

Vad brinner du för? Tänk på din passion, fritidsintressen osv.

T ex musik, miljö, akvarellmålning, matlagning, fotografering eller djur. 

ERFARENHETER

Vad har du gjort innan? Fokusera på dina tidigare erfarenheter. Det kan vara arbeten, studier, ideella engagemang, resor osv.

T ex arbetat med ungdomar, studerat marknadsföring eller sjungit i kör.

KUNSKAPER & FÄRDIGHETER

Vad kan du och vad är du bra på? Fokusera på dina kunskaper och färdigheter. Det kan vara utbildningar du gått, kunskaper genom fritidsintressen eller på annat sätt.

T ex agility, sjunga, analysera eller måla.

RESURSER

Vad har du för tillgångar? Fokusera på vad du har tillgång till, stort som smått.

 Det kan t ex vara en gård, bil, pengar, lokal, djur eller en kamera

KONTAKTER

Vilka känner du? Fokusera på dina kontakter. Det kan vara personer du tror skulle kunna hjälpa dig något sätt. Skriv ned namnet på personerna och vad de kan.

T ex min Min chef kan japanska, Pappa har goda kontakter med potentiella finansiärer, min bror Johan är målare, min vän Mia är veterinär eller min granne Adam är grym på att fotografera.

Vill du ladda ner verktyget för att spara och använda igen vid ett senare skede så gör du det här:

Möjlighetskartan ifyllbar PDF